Rättviks kommun

Henrieta Vedberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Allmänna utskottet Ersättare
Bildningsutskottet Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Samhällsutvecklingsutskottet Ersättare
Valnämnden Ersättare