Rättviks kommun

Henrieta Vedberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Valberedning Ledamot
Allmänna utskottet Ersättare
Bildningsutskottet Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Samhällsutvecklingsutskottet Ersättare
Valnämnden Ersättare