Rättviks kommun

Jonas Björ

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Rådet för ungdomsfrågor Ledamot
Krisledningsnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare
Samhällsutvecklingsutskottet 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsen Ledamot
Rättviks kommun Kommunhus AB Ledamot