Rättviks kommun

Jonas Björ

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Samhällsutvecklingsutskottet Ersättare
Rådet för ungdomsfrågor Ledamot
Krisledningsnämnden Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot
Rättviks kommun Kommunhus AB Ledamot
Kommunfullmäktige Ordförande