Rättviks kommun

Rebecka Ruuth

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Valnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Rådet för ungdomsfrågor Ersättare
Valberedning Ersättare
Bildningsutskottet 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsen Ersättare