Rättviks kommun

Erik Johansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Samhällsutvecklingsutskottet Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Rättviks Skoljordbruk AB 1:e vice ordförande
Miljö- och byggnadsnämnden Ledamot
Fullmäktigeberedning "Hållbart Rättvik" Ledamot