Rättviks kommun

Christer Karlsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Rättviks kommun Kommunhus AB Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare
Dala Vatten och Avfall AB Ledamot
Rättvik Vatten och Avfall AB Ledamot