Rättviks kommun

Benny Knutsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Revisorer kommunens räkenskaper Ledamot