Rättviks kommun

Sandra Torrång Östlund

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Revisorer kommunens räkenskaper 1:e vice ordförande