Rättviks kommun

Lars-Erik Liss

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Rättviks kommun Kommunhus AB Ledamot
Valnämnden Ersättare
Valberedning 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige 1:e vice ordförande