Rättviks kommun

Fredrik Ollén

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Socialutskottet Ordförande
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande
Rådet för ungdomsfrågor Ersättare
Krisledningsnämnden 1:e vice ordförande
Gemensam språktolknämnd i Dalarna Ledamot
Brottsförebyggande rådet Ordförande
Delaktighetsrådet Ordförande
Individnämnd Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot