Rättviks kommun

Inge Östlund

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Samhällsutvecklingsutskottet Ledamot
Dala Vatten och Avfall AB Ledamot
Bildningsutskottet Ledamot
Valnämnden Ledamot
Rättviks Fastigheter AB Ledamot
Allmänna utskottet Ersättare
Krisledningsnämnden Ledamot
Miljö- och byggnadsnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot