Rättviks kommun

Inge Östlund

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Dala Vatten och Avfall AB Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Socialutskottet Ersättare
Rättviks kommun Kommunhus AB Ledamot
Krisledningsnämnden Ledamot
Allmänna utskottet Ledamot
Valnämnden Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot