Rättviks kommun

Kjell Wikström

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Krisledningsnämnden Ersättare
Samhällsutvecklingsutskottet Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Allmänna utskottet Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Miljö- och byggnadsnämnden Ledamot