Rättviks kommun

Lotta Grop Hed

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Rättviks Fastigheter AB Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot