Rättviks kommun

Joanna Stridh

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Samhällsutvecklingsutskottet Ersättare
Rådet för ungdomsfrågor Ordförande
Krisledningsnämnden 2:e vice ordförande
Bildningsutskottet Ordförande
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande
VIA-nämnden - Rättvik och Leksand 1:e vice ordförande