Rättviks kommun

Anna-Maja Roos

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Valnämnden Ledamot
Valberedning Ersättare
Miljö- och byggnadsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ordförande