Rättviks kommun

Maud Hemberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Rättvik Vatten och Avfall AB Ledamot
Fullmäktigeberedning "Hållbart Rättvik" Ledamot