Rättviks kommun

Maud Hemberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Allmänna utskottet Ersättare
Samhällsutvecklingsutskottet Ledamot
Bildningsutskottet Ersättare
Rådet för ungdomsfrågor Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Socialutskottet Ersättare
Fullmäktigeberedning "Hållbart Rättvik" Ledamot