Rättviks kommun

Ulrica Momqvist

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Samhällsutvecklingsutskottet Ersättare
Brottsförebyggande rådet Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Krisledningsnämnden Ersättare
Allmänna utskottet Ordförande
Kommunstyrelsen Ledamot