Rättviks kommun

Ulrica Momqvist

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Rättviks kommun Kommunhus AB Ordförande
Krisledningsnämnden Ordförande
Brottsförebyggande rådet Ledamot
Kommunstyrelsen Ordförande
Allmänna utskottet Ordförande
Samhällsutvecklingsutskottet 1:e vice ordförande
Fullmäktigeberedning "Hållbart Rättvik" Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot