Rättviks kommun

Ulrica Momqvist

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Brottsförebyggande rådet Ledamot
Kommunstyrelsen Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Krisledningsnämnden Ersättare
Allmänna utskottet Ordförande
Samhällsutvecklingsutskottet 1:e vice ordförande
Fullmäktigeberedning "Hållbart Rättvik" Ordförande