Rättviks kommun

Per Mårthans

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Bildningsutskottet Ersättare
Valnämnden Ledamot
Samhällsutvecklingsutskottet Ledamot
Allmänna utskottet Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot