Rättviks kommun

Olaspers Arne Eriksson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Miljö- och byggnadsnämnden Ersättare