Rättviks kommun

Jessica Junell

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Gemensam språktolknämnd i Dalarna Ersättare
Gemensam Hjälpmedelsnämnd i Dalarna Ledamot
Samhällsutvecklingsutskottet Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare
Socialutskottet 1:e vice ordförande
Individnämnd 1:e vice ordförande