Rättviks kommun

Daniel Wenngren

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Samhällsutvecklingsutskottet Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Socialutskottet Ersättare
Krisledningsnämnden Ledamot
Brottsförebyggande rådet Ledamot
Allmänna utskottet Ledamot
Delaktighetsrådet Ledamot