Rättviks kommun

Karin Tahlén

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Bildningsutskottet Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Gemensam språktolknämnd i Dalarna Ersättare