Rättviks kommun

Lars-Erik Steger

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Valberedning Ersättare
Rättviks kommun Kommunhus AB 1:e vice ordförande
Rättviks Fastigheter AB 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ersättare