Rättviks kommun

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Gemensam nämnd inom vuxenutbildningen - Leksand och Rättvik Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Valnämnden Ordförande
Krisledningsnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Socialutskottet Ersättare
Individnämnd Ersättare