Rättviks kommun

Anders Ehrling

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Rättviks Fastigheter AB Ledamot
Rättvik Vatten och Avfall AB Ledamot
Socialutskottet Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare