Kommunstyrelsens serviceutskott

Visar en lista över de personer som har ett uppdrag i nämnden. Klicka på en person för att se mer information.

Förnamn Efternamn Uppdrag Parti
Agneta Ängsås Ledamot Centerpartiet
Camilla Sparring Ersättare Centerpartiet
Jan Fors Ersättare Moderaterna
Lars Göran Johansson 2:e vice ordförande Socialdemokraterna
Lars Örjan Magnus Fridner Ledamot Socialdemokraterna
Lena Johnsson Ledamot Socialdemokraterna
Mats Wiklund Ersättare Miljöpartiet
Patrik Liljeglöd Ledamot Vänsterpartiet
Paula Aspfors Ersättare Socialdemokraterna
Sonja Shirwani Ersättare Ej partiansluten
Thomas Nilsson Ersättare Vänsterpartiet
Veronica Zetterberg Ordförande Moderaterna
Zohreh Anhari Ersättare Vänsterpartiet
Åsa Nilser 1:e vice ordförande Liberalerna