Omvårdnadsnämnden

Visar en lista över de personer som har ett uppdrag i nämnden. Klicka på en person för att se mer information.

Förnamn Efternamn Uppdrag Parti
Anders Ors Ersättare Centerpartiet
Anders Runström Ersättare Falupartiet
Barbro Ödlund 2:e vice ordförande Socialdemokraterna
Birgitta Gradén Ledamot Socialdemokraterna
Camilla Sparring Ordförande Centerpartiet
Elin Vikman Ledamot Kristdemokraterna
Erik Eriksson Ersättare Miljöpartiet
Ersbjörs Pia Börjeson Ersättare Liberalerna
Eva Kyrk Ersättare Moderaterna
Gunilla Franklin Ledamot Moderaterna
Ilona Nyland Ersättare Ej partiansluten
Jim Aronsson Ledamot
Kent Blomqvist Ledamot Socialdemokraterna
Knut C.A Scherman Ersättare Sverigedemokraterna
Mats Lissel Ersättare Socialdemokraterna
Monica Jonsson Ledamot Socialdemokraterna
Patrik Liljeglöd Ersättare Vänsterpartiet
Per Pettersson Ledamot Centerpartiet
Pia Persson Ledamot Vänsterpartiet
Tom Edoff Ersättare Socialdemokraterna
Vanja Ottevall 1:e vice ordförande Moderaterna