Thomas Nilsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens serviceutskott Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot