Leif Bengtsson

  • Leif Bengtsson
  • Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ersättare
Socialnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot