Maj Ardesjö

Miljöpartiet Bild på Maj Ardesjö

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Ledamot
Kommunstyrelsens ledningsutskott Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot