Maj Ardesjö

Miljöpartiet Bild på Maj Ardesjö

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens ledningsutskott Ledamot