Anna Strindberg Lennhed

Socialdemokraterna Bild på Anna Strindberg Lennhed

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunstyrelsens ledningsutskott Ersättare
Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande