Paula Aspfors

Socialdemokraterna Bild på Paula Aspfors

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Ersättare
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens serviceutskott Ersättare