Paula Aspfors

Socialdemokraterna Bild på Paula Aspfors

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Servicenämnden Ordförande
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot