Bert Blom

  • Bert Blom
  • Socialdemokraterna Socialdemokraterna Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Omvårdnadsnämnden Ersättare