Helena Fridlund

Socialdemokraterna Bild på Helena Fridlund

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot