Annika Östling

Socialdemokraterna Bild på Annika Östling

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Valnämnden Ordförande
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ledamot