Knut C.A Scherman

Sverigedemokraterna Bild på Knut C.A Scherman

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare
Omvårdnadsnämnden Ersättare
Valnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot