Vanja Ottevall

Moderaterna Bild på Vanja Ottevall

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Omvårdnadsnämnden Ledamot