Daniel Drugge

Centerpartiet Bild på Daniel Drugge

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Omvårdnadsnämnden 2:e vice ordförande
Gemensam nämnd för överförmyndare i samverkan Ersättare