Moderaterna Bild på Göte Tronshagen

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 1:e vice ordförande