Elias Åkerman

  • Elias Åkerman
  • Moderaterna Moderaterna Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot