Tony Källgren

Sverigedemokraterna Bild på Tony Källgren

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ledamot
Socialnämnden Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens ledningsutskott Ledamot