Tony Källgren

Sverigedemokraterna Bild på Tony Källgren

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ledamot
Socialnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot