Bertil Eek

Moderaterna Bild på Bertil Eek

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Kultur- och fritidsnämnden Ledamot