Sören Juvas

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Socialnämnden 2:e vice ordförande
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott Ersättare
Kommunstyrelsens serviceutskott Ledamot